Administravimas
Statybos darbų ir pastatų techninė priežiūra
Statybos darbų ir pastatų techninė priežiūra

Vykdome statybų techninę priežiūrą:

1. prižiūrime, kad statybos vyktų pagal projektą;
2. skaičiuojame faktiškai atliktų darbų kiekius;
3. kontroliuojame darbų kokybę ir įgyvendinimą;
4. atliekame naudojamų medžiagų kontrolę;
5. vykdome techninę statybos priežiūrą.

Statinio statybos techninė priežiūra - tai statytojo (Užsakovo) organizuota statinio statybos priežiūra, kurios tikslas - kontroliuoti, ar statinys statomas pagal statinio projektą, statybos rangos sutarties (jei statyba vykdoma rangos būdu), įstatymų, kitų teisės aktų, taip pat normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus.

Vykdome statinio techninę priežiūrą:

1. nuolatinis statinio būklės stebėjimas - nuolatinius stebėjimus vykdome ne rečiau kaip kartą per mėnesį, kurių metu vizualiai tikriname namo pagrindines konstrukcijas, fiksuojame pastebėtus defektus, avarijų ar griūties pavojus arba tai, kad jų nerasta; numatome priemonės pastebėtiems defektams pašalinti; nuolatinius stebėjimus fiksuojame įrašais statinio techninės priežiūros žurnale;
2. statinio periodinės ir specializuotos apžiūros - kasmetines statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūras atliekame pasibaigus žiemos sezonui arba, atsižvelgiant į statinio naudojimo ypatumus, ir prieš prasidedant žiemos sezonui.

Pastatų techninė priežiūra vykdoma atliekant statinio, atskirų jo konstrukcijų ir inžinerinės įrangos apžiūrą, informuojant ir konsultuojant patalpų naudotojus apie būtinų darbų svarbą, užtikrinant pastato fizinį ir moralinį efektyvumą. Statinio techninės priežiūros metu visus procesus kontroliuoja techninis prižiūrėtojas.

Pagrindinis
Apie mus
Statyba
Administravimas
Atlikti darbai
Kontaktai