Administravimas
Statybos darbų kokybės įvertinimas ir garantinių įsipareigojimų kontrolė
Statybos darbų kokybės įvertinimas ir garantinių įsipareigojimų kontrolė

Atliekame naujai pastatytų statinių darbų kokybės vertinimą:

1. įvertiname atliktų statybos darbų kokybę;
2. atliekame statyboje naudotų medžiagų kokybės įvertinimą;
3. įvertiname technologinių reikalavimų laikymąsį.


Vykdome garantinių įsipareigojimų kontrolę:

1. kontroliuojame rangovų atliktų darbų atitikimą 
LR Statybos įstatymo dešimto skirsnio „Statinio garantinis terminas“reikalavimams;
2. pildome ir tiesiogiai atsakingam rangovui adresuojame neeilinių apžiūrų, defektinius aktus, reikalaujant ištaisyti trūkumus/defektus LR teisės aktuose nustatytomis priemonėmis;
3. kontroliuojame trūkumų/defektų šalinimo darbus.

Pagrindinis
Apie mus
Statyba
Administravimas
Atlikti darbai
Kontaktai