Administravimas
Nekilnojamojo turto objektų administravimas
Nekilnojamojo turto objektų administravimas

Vykdome bendrojo naudojimo objektų administravimą:

1. atliekame pastato sistemų efektyvumo analizę, techninės būklės įvertinimą pagal apžiūrų rezultatus;
2. vykdome bendrojo naudojimo objektų nuolatinę, taip pat šildymo ir karšto vandens sistemų techninę priežiūrą;
3. sudarome remonto darbų sąrašą, organizuojame remonto ir rekonstravimo darbų vykdymą, sudarome rangos sutartis, vykdome darbų techninę priežiūrą ir kontrolę.


Bendro naudojimo objektai:
1. bendrosios konstrukcijos - pamatai, nuogrindos, sienos, stogai, laiptinių konstrukcijos, įėjimo į pastatą laiptai ir durys;
2. bendrojo naudojimo patalpos - laiptinės, koridoriai ir holai, bendrojo naudojimo virtuvės ir prausyklos bei tualetai, rūsiai ir palėpės (išskyrus gyventojų nuosavybės teise turimus ar nuomojamus);
3. bendroji inžinerinė įranga - šalto vandentiekio tinklai, fekalinės ir lietaus kanalizacijos tinklai, elektros instaliacija, ventiliacijos kanalai ir angos bei kaminai, šiukšlių šalintuvai.

 

Pagrindinis
Apie mus
Statyba
Administravimas
Atlikti darbai
Kontaktai